Sales en marketing

Voordat een klant in contact treedt, heeft hij 60% van het gehele oriëntatie- en aankoopproces al doorlopen. Er is dan nog geen salesman of -vrouw aan te pas gekomen. Aangezien ruim de eerste helft van het proces afhankelijk is van marketinginspanningen, is het duidelijk dat beide teams – marketing en sales – samen moeten optrekken. Organisaties die dat onderkennen en het samenspel van marketing en sales optimaliseren, zien hun omzet met 20% groeien. Het doel van marketing is vooral het aanspreken van potentiele nieuwe klanten en daarmee het verhogen van de omzet. De term ‘smarketing’ is sterk in opkomst en gaat verder dan samenwerken alleen. In smarketing worden ook afspraken gemaakt tussen marketing en sales om elkaar optimaal te helpen om succesvol te zijn. Iedere marketingactie moet verbonden zijn met een verkoopdoel. Omdat mensen veranderd zijn in de wijze waarop ze kopen, is juist nu deze samenwerking belangrijk.

Keywords smarketing, SLA, smarketingdoelen, sales, closed loop sales & marketing