Buyer persona’s en de customer journey

Buyer persona’s vormen een essentieel onderdeel van een succesvolle marketingstrategie. In de digitale wereld zijn doelgroepen immers veel preciezer te segmenteren. Dat kan m.b.v. buyer persona beschrijvingen. Vervolgens geef je met een customer journey de route aan waarlangs deze persona’s zich oriënteren. Hoe ze klant worden en ook klant blijven. Dankzij de relevante contacten op de juiste momenten met de juiste boodschappen. Een belangrijk aspect van het marketingplan want 60% van het oriëntatie- en aankoopproces doet de klant tegenwoordig zélf. (En het gebeurt vrijwel geheel online.) Hoe zorg je ervoor dat je buyer persona contact met jou in plaats van je concurrent legt? Wat vindt je buyer persona een prettige en betekenisvolle personalisering? Hoe vaak, op welk moment en via welk kanaal stuur je boodschappen uit die goed vallen op het juiste moment? Allemaal vragen die aan bod komen in college 2 en ten grondslag liggen aan een ‘top notch buyers journey’.

Keywords buyer persona, customer journey, buyers journey, social footprint, awareness, consideration, decisions, stages, goodies/freebies, whitepapers, checklists.